[Photo] Điện Biên: Lễ cầu mùa của đồng bào dân tộc Khơ Mú

Nghi lễ cầu mùa của đồng bào Khơ Mú được tổ chức cho nhiều gia đình cùng khu vực canh tác nương rẫy hoặc có thể làm lễ chung cho cả bản tùy vào điều kiện canh tác hàng năm.
(TTXVN/Vietnam+)