Thứ Năm, Tháng Mười 19/10/2017

[Photo] Lễ cầu mưa độc đáo của đồng bào Gia Rai ở Tây Nguyên

Trịnh Bộ (Báo ảnh Việt Nam/Vietnam+) Bản in

Vào tháng 3-5 hàng năm, khi Tây Nguyên vào mùa khô khát, đồng bào dân tộc Gia Rai ở tỉnh Kon Tum lại tiến hành làm lễ cầu mưa xin các thần linh ban mưa xuống.