[Photo] Lễ cầu mưa độc đáo của đồng bào Gia Rai ở Tây Nguyên

Vào tháng 3-5 hàng năm, khi Tây Nguyên vào mùa khô khát, đồng bào dân tộc Gia Rai ở tỉnh Kon Tum lại tiến hành làm lễ cầu mưa xin các thần linh ban mưa xuống.
Trịnh Bộ (Báo ảnh Việt Nam/Vietnam+)