[Photo] Nghệ thuật trang trí trang phục truyền thống của người Dao đỏ

Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ ở Tuyên Quang là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có ý nghĩa lớn trong việc tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.
(TTXVN/Vietnam+)