Thứ Bảy, Tháng Mười 21/10/2017

[Photo] Những địa điểm tuyệt tác do thiên nhiên sáng tạo nên

(Vietnam+) Bản in

Những địa điểm tuyệt đẹp không hề được tạo ra từ bàn tay con người mà hoàn toàn do tự nhiên nhào nặn.