[Photo] Rùng mình cảnh tượng ô nhiễm nguồn nước trên khắp thế giới

Hậu quả ô nhiễm nguồn nước do tràn dầu hay khai thác khoáng sản đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân trên toàn thế giới.
(Vietnam+)