[Photo] Tìm hiểu các công đoạn làm đàn tính của người Cao Bằng

Đàn tính (còn gọi là tính tẩu) là nhạc cụ độc đáo của đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở Cao Bằng, gắn liền với đời sống văn hóa dân gian, âm nhạc dân tộc của đồng bào nơi đây.
(TTXVN/Vietnam+)