[Photo] Tín ngưỡng thờ Mẫu trong lễ hội truyền thống đền Lảnh Giang

Lễ hội đền Lảnh Giang ở Hà Nam, thu hút đông đảo du khách bởi nơi đây còn gìn giữ được hầu hết các làn điệu hát văn, các giá đồng của tín ngưỡng thờ Mẫu.
Đại Nghĩa (TTXVN/Vietnam+)