Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết ngày 24/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm dừng hoạt động khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô địa bàn tỉnh Phú Thọ (từ đầu thành phố Việt Trì đến cuối huyện Đoan Hùng).

Quyết định nêu rõ hiện nay, trên tuyến sông Lô có hiện tượng sạt lở bờ vỏ, đất bãi bồi ven sông và xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, khai thác ngoài phạm vi cấp phép.

Để chấn chỉnh hoạt động khai thác cát sỏi, đồng thời xác định nguyên nhân gây sạt lở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô dừng toàn bộ hoạt động khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô từ ngày 25/3/2020.

Tỉnh Phú Thọ chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo dừng toàn bộ hoạt động khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô theo thông báo trên.

[Tạm giữ người và 3 thuyền bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai]

Đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì, Ủy ban Nhân dân các huyện Phù Ninh, Đoan Hùng chỉ đạo lực lượng chức năng, cơ quan chuyên môn và chính quyền các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình tại các vị trí sạt lở và xử lý việc khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Ủy ban Nhân dân các huyện phải kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định khi có vụ việc vượt thẩm quyền giải quyết.

Trong thời gian dừng khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô, nếu xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Phù Ninh, Đoan Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Công an tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

Tạ Văn Toàn (TTXVN/Vietnam+)