Quang Nam cong bo ket qua thanh tra mua sam he thong xet nghiem hinh anh 1Trong ảnh: Cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình xét nghiệm mẫu trên máy xét nghiệm Real time PCR.  Ảnh minh họa. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Ngày 24/6, Thanh tra tỉnh Quảng Nam có báo cáo về kết quả thanh tra đột xuất việc thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm Real-time PCR tự động theo Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Sở Y tế và Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.

Theo kết quả thanh tra, việc mua sắm hệ thống xét nghiệm Real-time PCR tự động có vi phạm trong quá trình xây dựng giá, thẩm định giá, dẫn đến việc tổ chức thực hiện gói thầu chưa đúng các thủ tục theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, việc mua sắm hệ thống xét nghiệm nói trên với giá 7,23 tỷ đồng chưa được các bên bàn giao, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng nên chưa thực hiện việc chuyển tiền, chưa xảy ra thiệt hại.

Trong 3 bảng báo giá của 3 công ty để Sở Y tế đề xuất và Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ xác định dự toán giá gói thầu thì có 2 bảng báo giá không đúng quy định, vi phạm quy định tại khoản 4, Điều 89 và khoản 4, Điều 17 Luật Đấu thầu năm 2013.

[Quảng Nam gia hạn thanh tra gói thầu mua Real-time PCR tự động]

Do đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hủy thầu đối với gói thầu mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real-time PCR tự động phục vụ công tác xét nghiệm phát hiện sớm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (tại Quyết định số 274/QĐ-SYT ngày 27/3/2020 của Giám đốc Sở Y tế).

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh giá gói thầu tại Quyết định số 793/QĐ-UBND (ngày 24/3/2020) của Ủy ban Nhân dân tỉnh theo đúng quy định hiện hành vì có sai phạm trong lập dự toán và thẩm định dự toán như kết luận thanh tra đã nêu; giao Giám đốc Sở Y tế tiến hành xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở, của chủ đầu tư sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định hủy thầu.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở Tài chính có liên quan theo quy định đồng thời đề nghị Sở Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam, các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

Thanh tra cũng nghị Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở và đề nghị Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra, rà soát, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của các cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định./.

Trần Tĩnh-Khoa Chương (TTXVN/Vietnam+)