Ra soat danh gia hieu qua cac Hiep dinh tranh danh thue hai lan hinh anh 1Công nhân làm việc tại công ty may mặc của Khu công nghiệp Đồng An 1, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định 662/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 2072/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Rà soát đánh giá hiệu quả của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh."

Bộ Tài chính đã đề ra kế hoạch phải xây dựng chiến lược đàm phán, ký kết Hiệp định trong giai đoạn 2021-2030.

Tổng cục thuế sẽ là đơn vị chủ trì phân tích tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài để đề xuất lựa chọn các đối tác ưu tiên dựa trên các tiêu chí quan hệ chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư... cần ký kết Hiệp định thuế trong thời gian tới; đồng thời, xây dựng kế hoạch đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần tổng thể giai đoạn 2021-2030.

[Doanh nghiệp cần thay đổi gì để kinh doanh bền vững hơn?]

Tổng cục thuế sẽ phải phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động triển khai xúc tiến đàm phán với các nước đối tác đã được lựa chọn.

Bộ Tài chính cũng chủ trương đổi mới chính sách đàm phán Hiệp định với các đối tác mới.

Tổng cục thuế sẽ chủ trì nghiên cứu xu hướng quốc tế về các điều khoản mới của hiệp định thuế, đặc biệt liên quan đến các vấn đề chống lợi dụng hiệp định thuế, chống hình thành cơ sở thường trú, thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số, thủ tục thỏa thuận song phương.

Bên cạnh đó, đề xuất chính sách hiệp định thuế của Việt Nam đối với từng đối tác ký kết, đảm bảo hiệu quả tối ưu khi tham gia đàm phán hiệp định thuế.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục thuế phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện điều chỉnh các quy định nội luật do tác động của hiệp định thuế và thực hiện các cam kết quốc tế liên quan đến hiệp định thuế./.

Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)