Chiều nay, 23/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã gặp mặt báo chí, cung cấp thông tin về việc không tuyển mới lớp 6 chương trình song bằng, vấn đề vốn đang được phụ huynh đặc biệt quan tâm.

Dừng theo đúng kế hoạch của đề án

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hay, thực hiện nhiệm vụ của đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng trung học cơ sở Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường trung học cơ sở tại Hà Nội” ngày 8/6/2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện theo đúng các nội dung của đề án này.

Sở đã tiến hành hội nghị với các trường triển khai đề án, nghe các trường tham gia đề án báo cáo quá trình triển khai thực hiện đồng thời rà soát các nhiệm vụ theo tiến trình thời gian được quy định trong đề án. Theo đó, công tác tuyển sinh vào lớp 6 chương trình song bằng theo tiến trình thời gian được quy định trong đề án cụ thể như sau:

Đề án thí điểm trong 6 năm:

Năm học 2018-2019 tuyển sinh mới lớp 6.

Năm học 2010-2020 tuyển sinh mới lớp 6 và dạy tiếp học sinh được lên lớp 7.

Năm học 2020-2021 tuyển sinh mới lớp 6 và dạy tiếp học sinh được lên lớp 7, 8.

Năm học 2021-2022 dạy tiếp học sinh được lên lớp 7, 8, 9, không tuyển sinh mới học sinh lớp 6.

Năm học 2022-2023 dạy tiếp học sinh được lên lớp 8, 9.

Năm học 2023-2024 dạy tiếp học sinh được lên lớp 9 và đánh giá toàn bộ đề án.

“Với kết quả rà soát về nhiệm vụ công tác tuyển sinh lớp 6 chương trình song bằng như trên, năm học 2021-2022, Sở chỉ đạo các trường không tuyển mới học sinh lớp 6 chương trình song bằng,” ông Tiến nói.

Sẽ xem xét cho giai đoạn tiếp theo

Phó Giám đốc Sở Phạm Xuân Tiến cho biết theo lộ trình của đề án, đến năm học 2023-2024, Sở sẽ phối hợp với các sở, ngành tiến hành đánh giá toàn bộ đề án.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, bài học kinh nghiệm..., Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu với thành phố, Bộ giáo dục và Đào tạo về kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

[Hà Nội tổ chức kỳ thi khảo sát cho học sinh lớp 12 toàn thành phố]

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trong văn bản Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố ngày 14/4 vẫn có thông tin về việc tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng, ông Tiến cho hay theo kế hoạch tuyển sinh chung, Sở có đưa vào trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi có ý kiến của Thành phố về việc thực hiện đúng theo thời gian của đề án thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông báo tới các trường có đào tạo chương trình này.

Ông Tiến cũng khẳng định tất cả các nhà trường khi triển khai đề án đã nghiên cứu kỹ và biết lộ trình trên. “Có thể thông tin từ Sở và các trường đến phụ huynh chưa được rộng rãi nên phụ huynh không biết, chúng tôi rất tiếc khi một số phụ huynh không nắm được thông tin đến năm học này sẽ dừng.”

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hay hiện các trường công lập dừng tuyển sinh hệ song bằng nhưng nhiều trường ngoài công lập và trường chất lượng cao vẫn đang triển khai chương trình này.

Trước đó, ngày 22/4, nhiều phụ huynh bất ngờ trước thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dừng tuyển sinh chương trình lớp 6 hệ song bằng./.

Phạm Mai (Vietnam+)