Tay Ninh bo tri lanh dao chu chot huyen khong phai la nguoi dia phuong hinh anh 1(Ảnh minh họa: Thanh Tân/TTXVN)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến 2025.

Theo đó, các chức danh chủ chốt cấp huyện và tương đương là Bí thư huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố; Trưởng các sở, ban, ngành và tương đương không phải là người địa phương, không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đối tượng được luân chuyển là cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi), đã được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác tốt và trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc luân chuyển cán bộ đợt này nhằm bảo đảm 100% cán bộ chủ chốt cấp trên của nhiệm kỳ tới đều có kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý điều hành ở địa phương cấp dưới ít nhất 3 năm.

Cán bộ đã giữ chức vụ cấp trưởng 2 nhiệm kỳ liên tục và những cán bộ luân chuyển để thực hiện chủ trương không phải là người địa phương, khi luân chuyển chủ yếu bố trí làm cấp trưởng. Cán bộ trẻ được luân chuyển để đào tạo, rèn luyện chủ yếu được bố trí làm cấp phó.

Phạm vi luân chuyển từ tỉnh về huyện, thành phố và ngược lại; từ huyện này sang huyện khác; luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vị khối đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị, xã hội tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Minh Tân cho biết, việc luân chuyển cán bộ đợt này để rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng và thử thách cán bộ trong thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng, trong quy hoạch.

Bên cạnh đó, việc luân chuyển cũng nhằm tạo điều kiện để cán bộ phát huy trí tuệ, năng động, sáng tạo, tiếp cận và trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề thực tế phát sinh tại cơ sở; chuẩn bị tốt nguồn nhân lực phục vụ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, nhân sự bầu cử Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Việc luân chuyển cán bộ phải thực hiện đúng quan điểm, nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và công bằng, được kiểm tra, giám sát chặt chẽ của tổ chức đảng các cấp./.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN/Vietnam+)