(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Số thu từ thuế Bảo vệ môi trường liên tục tăng qua các năm góp phần ổn định nguồn thu thuế nội địa, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho Nhà nước trong việc quản lý và bảo vệ môi trường./.