Thua Thien-Hue huy dong tren 11.000 ty dong xay dung nong thon moi hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương cho biết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đạt được những kết quả tích cực.

Thừa Thiên-Huế đã huy động được nguồn lực khá lớn với 11.100 tỷ đồng; xây dựng mới và nâng cấp 120 công trình giao thông nông thôn, 31 công trình thủy lợi, 179 công trình trường học, 55 công trình nhà văn hóa trung tâm xã, 22 công trình nước sạch...; hỗ trợ 641 mô hình phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân.

Nhờ vậy, đời sống của nhân dân vùng nông thôn từng bước được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn toàn tỉnh năm 2018 đạt 31,4 triệu đồng/người/năm, bằng gấp 2,5 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 7,25%, giảm hơn 50% so với năm 2010...

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân các cấp thực hiện bảo đảm mục tiêu và hiệu quả cao.

Tỉnh đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tham gia thực hiện chương trình.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn đấu có 59% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.

['Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc']

Trước mắt, tỉnh khẩn trương thực hiện hoàn thành các dự án cấp nước sạch cho các địa phương còn tồn tại tiêu chí về nước sạch (xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy; 5 xã vùng trên của huyện Nam Đông; xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền).

Tỉnh triển khai xây dựng nông thôn mới ở các thôn của các xã đặc biệt khó khăn của huyện A Lưới theo Quyết định 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với cuộc vận động "Toàn dân xây dựng Thừa Thiên-Huế sáng, xanh, sạch, đẹp, không rác thải;" và các phong trào "Ngày Chủ nhật xanh," "Nhặt một cọng rác, bạn đã làm Huế sạch hơn," "Nói không với túi nylon," "Chống rác thải nhựa" để bảo vệ môi trường bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tỉnh thực hiện tốt các giải pháp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng quy hoạch phát triển vùng sản xuất trồng trọt tập trung, thu hút những dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; thúc đẩy nhanh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sớm về đích.

Năm 2019, tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 54 xã (đạt 52% tổng số xã) vào cuối năm nay.

Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên-Huế, đến nay, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,2 tiêu chí/ xã (cao hơn 1 tiêu chí so với bình quân chung cả nước), đã có 44/104 xã đạt 19/19 tiêu chí (42%); 27 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 32 xã đạt từ 10-14 tiêu chí...; 1 xã đạt 9 tiêu chí.

Thị xã Hương Thủy phấn đấu cuối năm 2019 hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và huyện Quảng Điền phấn đấu hoàn thành mục tiêu này vào năm 2020.

Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho huyện Nam Đông; 5 xã điển hình Phong Hải (huyện Phong Điền), Hương Giang, Hương Hòa (huyện Nam Đông), Phú Thượng (huyện Phú Vang) và Nhâm (huyện A Lưới) đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới./.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)