Thực đơn hấp dẫn của phóng viên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều

Các phóng viên, nhà báo tại Trung tâm Báo chí Quốc tế sẽ được ban tổ chức thết đãi các món ăn mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam trong suốt thời gian tác nghiệp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều
Minh Sơn (Vietnam+)