Hồ thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy để đảm bảo an toàn cho hồ chứa. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Ngày 4/8, ông Dương Thanh Tuyên, Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, bắt đầu từ 14 giờ ngày 4/8, Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện mở 1 cửa xả đáy tại hồ Thủy điện Tuyên Quang để chủ động phòng chống mưa lũ và bảo đảm an toàn cho hồ thủy điện.

Đợt xả nước này, Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy, với tổng lưu lượng nước xả (qua máy và qua tràn) khoảng 1.240 m3/s.

Hiện cột nước hồ Thủy điện Tuyên Quang là 107,42m, vượt 2,22m so với mực nước cho phép và lưu lượng nước đổ về hồ khá lớn đạt khoảng 1.331 m3/s.

Hiện tại, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đang tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

[14 giờ ngày 4/8, mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang]

Để đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng của nhân dân khi hồ Thủy điện Tuyên Quang xả nước, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các huyện, thành phố theo địa phận quản lý, có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các hoạt động vận chuyển lâm sản; khai thác khoáng sản; nuôi trồng thủy sản của nhân dân khu vực sông Gâm, từ hạ lưu hồ Thuỷ điện Tuyên Quang.

Đồng thời, tỉnh Tuyên Quang đã thông báo kế hoạch xả nước để nhân dân biết, chủ động sản xuất, phòng tránh thiệt hại.../.