Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt thể hiện truyền thống yêu nước, tinh thần hòa hợp, sự sáng tạo văn hóa, đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
(TTXVN/Vietnam+)