Toàn cảnh Lễ ra mắt phiên bản tiếng Nga của Báo Điện tử VietnamPlus

Sự ra đời của phiên bản tiếng Nga góp phần giúp Báo Điện tử đối ngoại quốc gia VietnamPlus thực hiện tốt hơn nhiệm vụ định hướng dư luận, cũng như bồi đắp cho mối quan hệ lâu đời Việt Nam-Nga.
Minh Sơn (Vietnam+)