Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Chiều 20/6/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

TTXVN_2006TongbithuTongthongVietnamNga1.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hội đàm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
TTXVN_2006TongbithuTongthongVietnamNga2.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hội đàm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
TTXVN_2006TongbithuTongthongVietnamNga3.jpg
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Đoàn Liên bang Nga tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
TTXVN_2006TongbithuTongthongVietnamNga4.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Việt Nam tại cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
TTXVN_2006TongbithuTongthongVietnamNga5.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hội đàm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
TTXVN_2006TongbithuTongthongVietnamNga6.jpg
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin với các thành viên Đoàn Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
TTXVN_2006TongbithuTongthongVietnamNga7.jpg
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin với các thành viên Đoàn Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
TTXVN_2006TongbithuTongthongVietnamNga8.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hội đàm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
TTXVN_2006TongbithuTongthongVietnamNga9.jpg
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin với các thành viên Đoàn Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
TTXVN_2006TongbithuTongthongVietnamNga10.jpg
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin với các thành viên Đoàn Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
TTXVN_2006TongbithuTongthongVietnamNga11.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đón Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại sảnh Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục