Chủ đề

Bầu cử Mỹ 2020

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, dự kiến ​​vào thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020, sẽ là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần thứ 59. Một loạt các cuộc bầu cử sơ bộ, từ đó các đảng sẽ đưa ra ứng cử viên tranh cử tổng thống, sẽ diễn ra vào đầu năm 2020.