TP.HCM: Cac truong phai thuc hien quy dinh ve khung muc cac khoan thu hinh anh 1Tất cả các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện. Ảnh minh họa. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Ngày 22/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Sở đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện quy định về khung mức thu đối với các khoản thu theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh trong năm học 2019-2020.

Ngay từ đầu năm học, các đơn vị phải thỏa thuận, thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn, quyết định hình thức tổ chức hoạt động giáo dục.

Tất cả các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện, giãn thời gian triển khai các khoản thu, không thu gộp nhiều khoản cùng một thời điểm.

Cụ thể, khung mức thu đối với sáu khoản thu thỏa thuận cụ thể là: tiền tổ chức dạy học hai buổi/ngày ở bậc tiểu học không quá 150.000 đồng/tháng/học sinh; ở bậc trung học cơ sở không quá 200.000 đồng/tháng/học sinh; ở bậc trung học phổ thông không quá 300.000 đồng/tháng/học sinh.

[Cả nước tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020 vào sáng 5/9]

Tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán trú ở bậc mầm non không quá 400.000 đồng/tháng/học sinh; ở các bậc học còn lại không quá 250.000 đồng/tháng/học sinh.

Tiền vệ sinh bán trú ở các bậc học không quá 50.000 đồng/tháng/học sinh.

Tiền thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú ở bậc mầm non không quá 450.000 đồng/năm/học sinh; ở các bậc học còn lại không quá 200.000 đồng/năm/học sinh.

Tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng đối với bậc mầm non không quá 40.000 đồng/tháng/học sinh.

Tiền tổ chức phục vụ ăn sáng thì do các trường thỏa thuận mức thu với phụ huynh học sinh.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng dự toán thu đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, thu đúng mục đích, thực hiện công khai kế hoạch thu-chi từng khoản để phụ huynh năm được trước khi thực hiện.

Trên cơ sở khung thu quy định, các đơn vị căn cứ điều kiện thực tiễn, nhu cầu của phụ huynh học sinh để xây dựng dự toán thu chi cho từng nội dung thỏa thuận. Đồng thời, các đơn vị cần đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức thu và quản lý khoản thu thông qua "phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu" đã được triển khai.

Theo quy định của Sở, học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông của thành phố đã tựu trường ngày 19/8; bậc học mầm non sẽ bắt đầu năm học mới trong ngày khai giảng năm học mới ở tất cả các bậc học - ngày 5/9.

Trong năm học 2019-2020 Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1,7 triệu học sinh các cấp, tăng 75.000 học sinh so với năm học trước. Để đáp ứng yêu cầu năm học mới, thành phố đưa vào sử dụng gần 1.500 phòng học mới ở các cấp học (tăng thêm 1.239 phòng, xây thay thế 237 phòng), đồng thời tuyển mới hàng ngàn giáo viên ở các bậc học./.

T.Hoài (TTXVN/Vietnam+)