Trong cuộc họp về vấn đề người nhập cư tại Nhà Trắng hôm 11/1, Tổng thống Donald Trump đã liên tục sử dụng từ “shithole” (dơ bẩn) khi nói những người nhập cư đến từ Haiti và các nước châu Phi./.