Ngoài rác thải nhựa, lưới đánh bắt bị bỏ đi thất lạc ngoài biển cũng rất nguy hiểm với môi trường. Nguyên nhân bởi chúng có thể khiến các sinh vật biển mắc vào, dẫn tới không tìm được thức ăn và chết đi.

Để khắc phục tình trạng này, các nhà nghiên cứu ở Phần Lan đã phát động một chiến dịch "săn lưới" ngoài biển./.

(Vietnam+)