Thống kê cho thấy có đến 90% công nhân là lao động ngoại tỉnh. Bởi vậy kéo theo đó rất nhiều khoản phí sinh hoạt trong khi đồng lương thì eo hẹp.

Mức lương trung bình của công nhân lao động chỉ khoảng 6,03 triệu đồng mỗi tháng nhưng phải chi tiêu đủ thứ.

Chưa kể mức phí phải trả có khi còn cao hơn so với quy định của Nhà nước./.