Toàn bộ 100 đài phun nước của Vatican sẽ lần lượt bị tắt trong những ngày tới nhằm tiết kiệm nước do hạn hán nghiêm trọng kéo dài trong thời gian qua./.