Các quan chức ở thành phố Vũ Hán, tâm dịch đầu tiên của thế giới, vừa tuyên bố thành phố này đã an toàn trước đại dịch COVID-19, sau khi có kết quả chính thức từ chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn cho toàn bộ gần 10 triệu người dân thành phố này./.

(Vnews)