[Video] Yêu cầu du khách đeo khẩu trang trước khi vào bảo tàng

Theo văn bản mới, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu du khách đeo khẩu trang trước khi vào tham quan các bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh.
(Vnews)