Việt Nam tích cực đóng góp xây dựng AIPA không ngừng lớn mạnh

Ngay sau khi gia nhập ASEAN (28/7/1995), Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Liên nghị viện ASEAN (AIPO) ngày 19/9/1995, nay là Đại hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA).
(TTXVN/Vietnam+)