VNG đã có bước tăng trưởng đáng kể trong năm 2017. (Nguồn: VNG)

Báo cáo hợp nhất tài chính của Công ty Cổ phần VNG cho thấy, doanh thu thuần của đơn vị này trong năm 2017 đạt gần 4.268 tỷ đồng, tăng trưởng 41%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.141 tỷ đồng, tăng gần 70% so với 2016.

[Công ty VNG của Việt Nam sẽ đưa cổ phiếu lên niêm yết tại NASDAQ]

Con số này, theo đại diện VNG là đã vượt hơn 25% kế hoạch lợi nhuận của năm. Ở thời điểm cuối năm 2017, tổng lượng tiền mặt, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của VNG lên tới hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2016.

Hiện tại, VNG đang đầu tư vào một số công ty liên kết như ABA, Thanh Sơn và Tiki. Trong đó, Tiki vừa đón nhận khoản đầu tư lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Các sản phẩm do VNG cung cấp khá đa dạng, hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ Internet, bao gồm các ứng dụng như Zalo, Zing, ZaloPay, 123Pay, 123Go… VNG cũng đang đầu tư mạnh cho nghiên cứu và phát triển, các công nghệ mới như IoT, giải pháp thông minh, thực tế ảo VR…/.