Xay dung ke hoach ve cong tac y te phuc vu Dai hoi Dang lan thu 13 hinh anh 1Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong 2 ngày (17-18/11), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã họp với các Cục, Vụ, Văn phòng của Bộ Y tế, Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, các bệnh viện chăm sóc sức khỏe cán bộ, đại diện Bộ Quốc phòng, Cục quân y- Bộ Quốc phòng, Cục Y tế Bộ Công an và Sở Y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII của Đảng).

[Tốc độ già hóa dân số của Việt Nam nhanh nhất thế giới]

Theo ông Long đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và toàn thể nhân dân, do đó công tác y tế phải được đặt lên hàng đầu.

Trong tình hình thế giới dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ngành y tế cần có kế hoạch chi tiết và cụ thể để phải đảm bảo để chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Đại biểu trong nước và quốc tế; phóng viên và cán bộ phục vụ Đại hội Đảng XIII.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là đơn vị Thường trực công tác y tế phục vụ Đại hội XIII.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với Cục Quản lý Môi trường Y tế, Cục Y tế dự phòng, Cục An toàn thực phẩm; Văn phòng Bộ; Sở Y tế Hà Nội phối hợp xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng XIII. Trong đó Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: Xây dựng kế hoạch tổng thể công tác y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng của Ngành Y tế; xây dựng kế hoạch đảm bảo cấp cứu, khám, chữa bệnh, điều trị cho các đại biểu.

Các đơn vị xây dựng Sổ Thông tin y tế đảm bảo thông tin liên lạc giữa Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, các Bộ ngành và Tiểu ban Y tế; Xây dựng kế hoạch cấp cứu điều trị; cấp cứu khi ngộ độc thực phẩm hàng loạt, Kế hoạch dự phòng khi có đại biểu nghi nhiễm và nhiễm COVID-19…

Đặc biệt, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại nơi có địa điểm có đại biểu lưu trú và địa điểm diễn ra Đại hội.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng có kế hoạch diễn tập cụ thể vào tuần đầu tháng 12/2020 để rút kinh nghiệm cho công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng XIII.

Bộ Y tế sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng Kế hoạch diễn tập phòng chống dịch COVID-19./.

PV (Vietnam+)