Ngày 12/6, 4 trường Đại học của Việt Nam là Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng, Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức nhận được tin từ tổ chức Kiểm định giáo dục Đại học quốc tế HCERES ra kết luận đánh giá đạt chuẩn kiểm định trường Đại học.

Kết quả kiểm định này có hiệu lực trong thời gian 5 năm (từ năm 2017 đến 2022).

Đây là 4 trường đã và đang triển khai đào tạo chương trình kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) do Chính phủ Pháp tài trợ theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 12/11/1997, bắt đầu được triển khai từ năm 1999 tại bốn trường đại học kỹ thuật trên.

Đến nay, đã có 18 khóa tuyển sinh, 13 khóa tốt nghiệp. Toàn bộ 16 chương trình đào tạo của PFIEV đã được đánh giá và kiểm định bởi Ủy ban văn bằng kỹ sư của Pháp (CTI).

Tháng 3/2016, CTI đã cử đoàn chuyên gia sang Việt Nam đánh giá và kiểm định lần thứ 3 và tiếp tục công nhận bằng kỹ sư của chương trình PFIEV giai đoạn 2016-2022.

Đầu năm 2016, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ tại Cộng hòa Pháp đã tiếp xúc và đề nghị HCERES kiểm định chất lượng của bốn trường đại học tham gia PFIEV.

Ngày 4/4/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn cho HCERES đề nghị đánh giá, kiểm định 4 cơ sở đào tạo này. Theo đó, cả bốn trường đại học đã bắt đầu chuẩn bị báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của HCERES từ tháng 4/2016.

Sau chuyến khảo sát sơ bộ của Đoàn chuyên gia HCERES tại Việt Nam từ ngày 17/10 đến ngày 20/10/2016, Đoàn đã kết luận cả bốn trường đều đủ điều kiện để tiến hành công tác kiểm định, đồng thời hướng dẫn các trường thực hiện tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn và quy trình kiểm định của HCERES.

​Sau gần 10 tháng chuẩn bị, các trường đã hoàn thành và gửi bản báo cáo tự đánh giá theo đúng kế hoạch HCERES yêu cầu vào ngày 20/1.

Cuối tháng 2, HCERES đã thành lập hai đoàn chuyên gia, mỗi đoàn gồm 7 thành viên là những chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đào tạo và quản lý giáo dục đại học để đánh giá báo cáo của các trường.

Quá trình kiểm định 4 trường đại học đến nay qua rất nhiều hoạt động của các chuyên gia nhằm kiểm tra, đánh giá các hoạt động thực tiễn từ kiểm định chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, khảo sát các chương trình đào tạo, các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp, thăm dò ý kiến của sinh viên, nhân viên, nhà quản lý về những hạn chế hiện tại cũng hướng phát triển của nhà trường trong tương lai…

Với những kết quả thu được từ 4 trường đưa về Pháp, các chuyên gia kiểm định đã tổ chức phân tích, đánh giá và quyết định công nhận cả 4 trường tham gia kiểm định đều đạt chuẩn kiểm định cấp trường.

Như vậy đây là 4 trường đại học đầu tiên ở Việt Nam đạt chuẩn kiểm định bởi một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ​châu Âu./.

(Vietnam+)