Bao ve nguon nuoc sinh hoat: Trach nhiem cua cac to chuc, ca nhan hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Điều 9 và Điều 32 Luật Tài nguyên nước quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ nguồn nước sinh hoạt và các hành vi bị nghiêm cấm./.