Bat dau nhan don phuc khao bai thi THPT quoc gia 2018 hinh anh 1Cán bộ coi thi đối chiếu thông tin của thí sinh trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt đầu từ hôm nay, ngày 11/7, đến hết ngày 20/7, các đơn vị đăng ký dự thi sẽ nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh. Sau khi nhận đơn, các đơn vị đăng ký dự thi sẽ cập nhật vào phần mềm quản lý thi và gửi danh sách đề nghị phúc khảo bài thi trắc nghiệm và bài thi tự luận cho sở giáo dục và đào tạo.

Các sở giáo dục và đào tạo tập hợp danh sách đề nghị phúc khảo và gửi đến các hội đồng thi.

Thủ trưởng đơn vị chủ trì cụm thi thành lập Ban Phúc khảo để thực hiện các nhiệm vụ phúc khảo theo quy định của quy chế thi.

Việc phúc khảo bài thi trắc nghiệm được thực hiện theo 5 bước.

Khi có mặt đầy đủ thành viên của Tổ Chấm phúc khảo, bộ phận giám sát, Tổ Chấm phúc khảo tiến hành mở niêm phong và rút bài phúc khảo. Bộ phận giám sát và thành viên Tổ Chấm phúc khảo đối chiếu từng câu trả lời đã tô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh với kết quả tệp đã quét lưu trong máy tính. Nếu có những sai lệch, phải in Phiếu chấm (từ Phần mềm chấm thi) trước và sau khi sửa để lưu làm hồ sơ và xác định nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch.

[Những thí sinh miền núi đạt điểm rất cao tại kỳ thi THPT quốc gia]

Bài thi sau khi đối chiếu xong phải được niêm phong lại, bộ phận giám sát và thành viên Tổ Chấm phúc khảo cùng ký niêm phong, sau đó được lưu giữ theo quy định. Kết thúc việc chấm phúc khảo, Tổ Chấm phúc khảo lập biên bản tổng kết, có chữ ký của tất cả các thành viên và bộ phận giám sát.

Với bài thi tự luận, khi có đơn phúc khảo sẽ được tổ chức chấm lại theo nguyên tắc hai cán bộ chấm thi chấm độc lập trên một bài thi.

Khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước thì điểm phúc khảo là điểm mới của bài thi.

Việc chấm phúc khảo bài thi phải được thực hiện xong chậm nhất ngày 28/7. Đến ngày 30/7, các sở giáo dục và đào tạo phải hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo cho thí sinh./.

Phạm Mai (Vietnam+)