Bo Xay dung de xuat lam ro hop dong mua ban can ho nghi duong hinh anh 1Một góc thành phố biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định mới đây đã đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng đề xuất quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ đối với người mua căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn (condotel); hướng dẫn cụ thể việc cấp “sổ đỏ” cho căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn trong trường hợp này.

Liên quan đề nghị trên, phía Bộ Xây dựng khẳng định quyền và nghĩa vụ đối với người mua căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn đã được quy định chặt chẽ. Tuy nhiên, Bộ này cũng đang đề xuất Chính phủ cho phép bổ sung làm rõ các nội dung của hợp đồng mua bán căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn...

Làm rõ hợp đồng mua bán

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phía Bộ Xây dựng cho biết theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền và nghĩa vụ của người mua bất động sản là nhà, công trình xây dựng nói chung và bất động sản không phải là nhà ở, căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn nói riêng được thực hiện theo các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về dân sự, pháp luật về đất đai…

Theo đó, tại Điều 23 và Điều 24 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đã có quy định về các quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng: Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao sổ đỏ và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình không đúng hợp đồng…

[Vì sao Bộ Công an phản đối hợp thức hóa condotel thành nhà ở?]

Tương tự, bên mua nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ thanh toán đủ tiền mua nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng; nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo sổ đỏ và hồ sơ có liên quan theo đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng; bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Ngoài ra, Luật Đất đai cũng có các quy định về quyền và nghĩa vụ của các chủ sử dụng đất; Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch dân sự; trong đó quy định điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, mục đích của giao dịch dân sự, hình thức giao dịch dân sự…

Mặc dù quy định pháp luật đã rõ ràng, tuy nhiên, xuất phát từ thực tế phát sinh trong quản lý đầu tư xây dựng, kinh doanh cũng như các giao dịch về bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản số 276/BXD-QLN ngày 20/1/2020 hướng dẫn ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tăng cường quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh loại hình bất động sản này.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó sẽ bổ sung làm rõ các nội dung của hợp đồng mua bán căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn và quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch này.

Việc cấp sổ đỏ thuộc về Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đối với đề xuất hướng dẫn cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn, phía Bộ Xây dựng cho hay theo quy định việc này thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bo Xay dung de xuat lam ro hop dong mua ban can ho nghi duong hinh anh 2Một góc thành phố biển Nha Trang. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Theo đó, ngày 14/2/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 703/BTNMT-TCQLĐĐ gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường của các địa phương hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở, trong đó đã có hướng dẫn về chế độ sử dụng đất, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch.

Cụ thể, về chế độ sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, theo quy định tại Điều 48 của Luật Du lịch năm 2017 thì căn hộ du lịch, biệt thự du lịch là cơ sở lưu trú du lịch và việc kinh doanh dịch vụ lưu trú tại các căn hộ du lịch, biệt thự du lịch thuộc loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch và thuộc nhóm ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống.

[Kiến nghị thống nhất khung pháp lý cấp sổ đỏ có thời hạn cho condotel]

Điều 10 Luật Đất đai và quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cũng xác định: việc sử dụng đất vào mục đích kinh doanh dịch vụ thuộc loại đất thương mại, dịch vụ.

Thời hạn cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin thuê đất nhưng không quá 50 năm. Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn… mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm; khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất.

Về việc cấp sổ đỏ, văn bản số 703 nêu rõ: trường hợp các dự án có công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch có đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản thì việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho bên nhận chuyển nhượng được thực hiện theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ được quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

“Do vậy, trường hợp còn có thắc mắc liên quan đến việc cấp sổ đỏ đối với căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền,” văn bản của Bộ Xây dựng nhấn mạnh./.

Hùng Võ (Vietnam+)