Theo nghiên cứu mới của Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) công bố ngày 3/10, bất chấp áp lực từ các nhà nhà đầu tư và chính phủ, phần lớn trong số 50 ngân hàng tư nhân lớn nhất thế giới đã không thực hiện các cam kết tài chính bền vững để đối phó với những rủi ro của biến đổi khí hậu và tiếp tục tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch.

Theo WRI, có trụ sở tại Washington, tính đến tháng Bảy, chỉ có 23 trong số 50 ngân hàng tư nhân lớn nhất thế giới cam kết tài trợ cho các dự án năng lượng bền vững.

Trong số 23 ngân hàng này, mức tài chính trung bình hàng năm chi cho nhiên liệu hóa thạch trong giai đoạn 2016-2018 gần gấp đôi số lượng cam kết tài chính bền vững hàng năm và chỉ có bảy ngân hàng có các mục tiêu tài chính bền vững hàng năm lớn hơn nguồn tài chính mà họ cung cấp cho các giao dịch liên quan đến nhiên liệu hóa thạch.

Giulia Christianson, người phụ trách đầu tư bền vững tại WRI, cho rằng nếu các ngân hàng nghiêm túc về tính bền vững và đẩy mạnh giải quyết những thách thức về biến đổi khí hậu, sẽ có sự thay đổi trong các cam kết tài chính bền vững so với tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch.

Hiện hầu hết các cam kết tài chính bền vững hàng năm của các ngân hàng ít hơn đáng kể so với những gì họ cung cấp cho nhiên liệu hóa thạch.

[Các "đại gia" ngân hàng góp tiếng nói mạnh mẽ chống biến đổi khí hậu]

Dưới áp lực từ các nhà đầu tư, cơ quan quản lý và các nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu, một số ngân hàng lớn đã thừa nhận những người cho vay cần phải đóng vai trò thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang nền kinh tế carbon thấp.

Để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh về hành động chống biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc diễn ra hồi tuần trước, một số ngân hàng bao gồm ABN Amro và Amalgamated Bank tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp để cải thiện tính minh bạch của các khoản đầu tư, nhằm đo lường mức độ phản ứng của họ đối với biến đổi khí hậu.

Một nhóm khác gồm hơn 130 ngân hàng bao gồm Deutsche Bank, Citigroup và Barclays tuyên bố họ sẽ áp dụng các nguyên tắc có trách nhiệm mới nhằm thúc đẩy các công ty và chính phủ hành động nhanh chóng ngăn chặn sự ấm lên trên toàn cầu./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)