Thông tin tại họp báo Chính phủ ngày 3/3, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc cho học sinh đi học trực tiếp sẽ do các địa phương tùy theo tình hình dịch quyết đinh, tuy nhiên khi cho học sinh đi học trực tiếp thì nên tổ chức ăn bán trú để thuận tiện cho học sinh và phụ huynh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết: “Chúng tôi tuân thủ nghiêm túc Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đã có sự chỉ đạo sát sao, chủ động phối hợp với Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố cho học sinh quay trở lại trường học trực tiếp.”

[Chuyên gia nói về việc học bán trú và nguy cơ lây nhiễm COVID-19]

Theo công văn số 4726 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những địa phương có dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 thì không cho học sinh đi học trực tiếp và tuân thủ các quy định phòng, chống dịch. Ví dụ như Hà Nội hiện nay chỉ có 74 xã, phường cấp độ 3, 4 còn lại là cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho các em đi học trực tiếp.

"Với khối học mầm non và tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có văn bản riêng. Từng địa phương sẽ có chỉ đạo đi học trực tiếp hoặc học trực tuyến tuỳ theo tình hình cụ thể,” Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho hay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã thành lập 6 đoàn kiểm tra và nhận thấy các địa phương cơ bản đã tuân thủ theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

Về việc tổ chức ăn bán trú, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản nhắc nhở. Riêng ở Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát các điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục để tổ chức ăn bán trú cho trẻ mầm non, trẻ ăn bán trú tại trường khi trở lại học trực tiếp, nhằm đảm bảo thuận lợi nhất cho học sinh và phụ huynh.

“Chúng ta phải đảm bảo thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, hiểu rõ cụm từ thích ứng an toàn, linh hoạt nhưng phải kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Đây cũng là chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo,” Thứ trưởng Ngô Thị Minh nói./.

Hồng Kiều (Vietnam+)