Chuan bi tham dinh SGK lop 2 chuong trinh giao duc pho thong moi hinh anh 1(Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018.

Theo đó, năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hai lần thẩm định sách giáo khoa lớp 2, lần một dự kiến từ tháng 6 đến tháng 9, lần hai từ tháng 9 đến hết tháng 12.

Chương trình lớp 2 có 9 môn học và hoạt động giáo dục được tiến hành thẩm định gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh.

Để đảm bảo chất lượng cho công tác thẩm định sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho đội ngũ những người dự kiến tham gia vào các hội đồng quốc gia thẩm định sách.

Mục tiêu là để các thành viên có thông tin đầy đủ về chương trình tổng thể, chương trình môn học, các nội dung liên quan khác và thống nhất quan điểm, nhận thức về các nội dung đã được quy định trong Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.” Công tác này dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5/2020.

[Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1]

Sau quá trình tập huấn, các thành viên tham gia sẽ được ban tổ chức cân đối thành phần để tham mưu Bộ trưởng thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 2.

Đầu tháng 6/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 lần một, để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi bản mẫu sách giáo khoa và hồ sơ đề nghị thẩm định về Bộ.

Từ tháng 7 đến tháng 9/2020, các Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 2 sẽ làm việc tập trung, thẩm định bản mẫu sách giáo khoa qua hai vòng để đề xuất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt các bản mẫu được đánh giá “Đạt.”

Những bản mẫu sách giáo khoa được đánh giá “Đạt nhưng cần sửa chữa” hoặc “Không đạt” ở lần thẩm định một, nếu đơn vị có nhu cầu, có thể gửi hồ sơ đề nghị thẩm định trong lần Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 vào tháng 9/2020./.

Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)