Chủ đề: Mây phóng xạ tới Việt Nam

Mây phóng xạ nhỏ dần Khoa học

Mây phóng xạ nhỏ dần

Ngày 8/4, đám mây phóng xạ tại Đông Nam Á tiếp tục lan dần đến Việt Nam nhưng dự báo sẽ nhỏ dần khi tiến vào khu vực miền Bắc.
Phóng xạ ở nhiều nơi Khoa học

Phóng xạ ở nhiều nơi

Việt Nam phát hiện nhiều nơi có đồng vị phóng xạ I-131 từ sự cố Fukushima 1, nhưng dưới ngưỡng cho phép hàng trăm ngàn lần.