Thứ Năm, Tháng Giêng 17/01/2019

Chủ đề

Mây phóng xạ tới Việt Nam

Mây phóng xạ lan rộng

Khoa học

Mây phóng xạ lan rộng

Đám mây phóng xạ tiếp tục lan rộng khắp Đông Nam Á, tuy nhiên nồng độ hạt nhân phóng xạ đo được là rất thấp so với mức cho phép.

Mây phóng xạ nhỏ dần

Khoa học

Mây phóng xạ nhỏ dần

Ngày 8/4, đám mây phóng xạ tại Đông Nam Á tiếp tục lan dần đến Việt Nam nhưng dự báo sẽ nhỏ dần khi tiến vào khu vực miền Bắc.