Chủ đề: Tranh cãi Iran-phương Tây

Điện đàm lịch sử Thế giới

Điện đàm lịch sử

Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Iran Rouhani đã có cuộc điện đàm lịch sử, lần liên lạc cấp cao trực tiếp đầu tiên kể từ năm 1979.