Chủ đề: WikiLeaks

Một thập kỷ rò rỉ thông tin mật của Mỹ Châu Mỹ

Một thập kỷ rò rỉ thông tin mật của Mỹ

Chính phủ Mỹ đã coi người sáng lập WikiLeaks Julian Assange là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia kể từ khi Assange và tổ chức của ông bắt đầu nỗ lực kéo dài cả thập kỷ để tiết lộ bí mật của Mỹ.