Cán bộ coi thi hướng dẫn thi sính về thủ tục dự thi. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố công khai số điện thoại trực thi của Bộ để các thí sinh, phụ huynh và xã hội kịp thời phản ánh tiêu cực, khiếu nại tố cáo về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Cụ thể:

1. Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2015:
- Số điện thoại: 04.36231138; 04.36230816; 04.36231137;
- Số fax: 04.36230633; 04.36231136;             
- Hòm thư điện tử: thi-ts@moet.edu.vn.

 2. Thanh tra Bộ:
- Điện thoại 04.36231285, đường dây nóng 01644756210;
- Fax 04.38684763; 
- Hòm thư điện tử: thanhtradiaphuong@moet.edu.vn; 

 3. Hòm thư điện tử của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo: pvluan@moet.edu.vn 

Đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với hai mục đích, vừa xét công nhận tốt nghiệp, vừa xét tuyển vào các trường đại học.

Kỳ thi có hai loại hình cụm thi. Cụm do các trường đại học chủ trì dành cho thí sinh thi với cả hai mục đích, và cụm do các sở giáo dục và đào tạo chủ trì dành cho thí sinh chỉ thi để lấy điểm xét công nhận tốt nghiệp.

Do kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trung học do các sở giáo dục và đào tạo tổ chức lâu nay không nhận được sự tin tưởng của xã hội về chất lượng nên Bộ đã yêu cầu các cụm thi do các sở giáo dục và đào tạo chủ trì vẫn có sự tham gia của các trường đại học trong việc tổ chức thi, coi thi.

Tuy nhiên, điều này vẫn không khiến người dân hết lo ngại về chất lượng của cụm thi do các sở chủ trì tại các địa phương./.