Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia. (Ảnh: TTXVN)

Để phục vụ cho công tác ôn tập kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các phòng chức năng tổ chức biên soạn ngân hàng câu hỏi thi các môn trắc nghiệm dựa trên đề thi minh họa và cấu trúc đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết từ đầu tháng 2/2018, Sở đã đưa lên trang thông tin điện tử thêm 3.000 câu hỏi trắc nghiệm thuộc chương trình lớp 11 để bổ sung vào ngân hàng đề câu hỏi trắc nghiệm phục vụ ôn tập thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 với 7.000 câu hỏi thuộc nội dung chương trình của lớp 11 và lớp 12, giúp cho học sinh tự ôn tập.

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 gồm các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý và Giáo dục công dân.

Các câu hỏi được biên soạn theo từng chương bài, đặc biệt sau mỗi chương, bài sẽ có bảng liệt kê đáp án và mức độ nhận thức. Bộ câu hỏi trắc nghiệm được định dạng file PDF, mỗi file có thể có nhiều chương, bài.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các trường tổ chức ôn tập cho học sinh phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh, nhất là đối với học sinh có học lực trung bình, yếu để giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản; tăng cường rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cần thiết để phân tích đề và giải quyết tốt yêu cầu của đề thi; nghiên cứu, hướng dẫn và giúp học sinh làm quen với các bộ đề thi minh họa, bộ đề thi chính thức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và đề thi tham khảo Trung học phổ thông quốc gia 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[Danh sách các máy tính được mang vào phòng thi THPT quốc gia 2018]

Đối với những học sinh đã hoàn thành chương trình Trung học phổ thông nhưng chưa tốt nghiệp có nguyện vọng ôn tập, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục căn cứ vào điều kiện thực tế, tạo điều kiện tổ chức ôn tập cho các đối tượng này. Đồng thời, Sở cũng đã tổ chức khảo sát cơ sở vật chất, phương tiện, chỉ đạo các đơn vị, trường học chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đặt hội đồng thi, các điểm coi thi, địa điểm chấm thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh việc tổ chức học thêm (nếu có) để phục vụ ôn thi phải thực hiện đúng quy định tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về Quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt việc tổ chức học thêm phải đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học; có biện pháp hỗ trợ học sinh khó khăn; không để xảy ra trường hợp học có nguyện vọng nhưng không được ôn tập tại trường vì không có khả năng đóng học phí.

Để kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 đạt kết quả cao, dự kiến từ 10-12/5, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức kỳ thi thử Trung học phổ thông quốc gia với quy mô, trình tự và cách thức tổ chức như kỳ thi chính thức và sử dụng mẫu phiếu, chương trình chấm do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp, qua đó giúp cho học sinh làm quen với cách thức thi, cách làm bài thi. Nội dung đề thi bao gồm kiến thức của chương trình lớp 11 và lớp 12.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018, Đà Nẵng có hơn 11.200 học sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 9.100 hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển Đại học; hơn 1.300 hồ sơ chỉ đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp Trung học phổ thông và trên 800 hồ sơ đăng ký dự thi để xét tuyển Đại học./.