Ngày 1/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ký Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày đối với ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) để xem xét, xử lý trách nhiệm về các sai phạm có liên quan.

Thời gian tạm đình chỉ công tác tính từ ngày ký quyết định. Ông Nguyễn Ngọc Long có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang đảm trách cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức.

[Lâm Đồng kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy, một số cán bộ công an Di Linh]

Đồng thời với việc ký Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng ký Quyết định giao ông Trần Viết Cự, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức điều hành mọi công việc của Ủy ban Nhân dân huyện trong thời gian ông Long bị tạm đình chỉ công tác.

Trước đó, trong các ngày từ 16-17/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông họp kỳ họp lần thứ 21 và quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, do các sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và thực hiện không nghiêm quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân huyện.../.