Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 3840/BGDĐT-CNTT đề nghị hỗ trợ ngành giáo dục triển khai chuyển đổi số trong bối cảnh phức tạp của đại dịch COVID-19.

Công văn nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 3/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hỗ trợ ngành giáo dục trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

[Thủ tướng chỉ đạo triển khai chương trình Sóng và máy tính cho em]

Thứ nhất, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông đầu tư nâng cấp hạ tầng, mở rộng băng thông Internet đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục.

Thứ hai là chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xem xét miễn giảm giá cước truy cập Internet cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo (đặc biệt là cước Internet 3G, 4G); giảm giá thuê dịch vụ máy chủ, dịch vụ Internet phục vụ đào tạo từ xa cho các cơ sở giáo dục đại học; nghiên cứu, phát triển các giải pháp, nền tảng dạy và học trực tuyến, xây dựng học liệu số.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản hướng dẫn về sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy học trực tuyến./.

Phạm Mai (Vietnam+)