(Nguồn: VNU)

Ngày 20/11 vừa qua Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đón nhận thông báo của Giám đốc điều hành Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) về việc Trường chính thức được công nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA.

Với mục đích phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đại học trong khu vực ASEAN, năm 1995, Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (ASEAN University Network, viết tắt là AUN) đã được thành lập.

Bao gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí của bộ tiêu chuẩn, chuẩn kiểm định chất lượng AUN đang là cái đích mà nhiều trường đại học tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới. Việc kiểm định nhằm củng cố toàn diện chất lượng đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ và đánh giá hiệu quả của hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là trường đại học đầu tiên ở Đông Nam Á thực hiện kiểm định và đạt chuẩn chất lượng AUN-QA. Đây là dấu mốc quan trọng trên hành trình đưa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trở thành một đại học nghiên cứu tiên tiến trong tương lai.

Trước đó, từ ngày 15 đến ngày 20/01 vừa qua, Trường đã tiến hành đánh giá chất lượng cấp trường theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Trong giai đoạn 2012-2015, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã có 6 chương trình đào tạo được AUN kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Đó là chương trình đào tạo cử nhân ngành Hóa học, ngành Sinh học, ngành Toán học, ngành Vật lý, ngành Địa chất và ngành Khoa học Môi trường. Trong đó, chương trình ngành Hóa học và ngành Địa chất được 5.0 điểm, là những chương trình đào tạo có điểm đánh giá cao thứ hai ở khu vực Đông Nam Á.

Trong tuần này, từ ngày 21-23/11, Trường tiếp tục đón đoàn đánh giá của AUN tới kiểm định chất lượng cho Chương trình đào tạo cử nhân của 2 ngành: Địa lý tự nhiên và Khí tượng học.

(Nguồn: VNU)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ra đời là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống hơn 60 năm của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - một trong những trường đại học đầu tiên và lớn nhất của đất nước, nơi đã đào tạo được nhiều nhân tài, nhiều nhà khoa học ưu tú và danh tiếng cho đất nước.

Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội luôn phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo, không chạy theo số lượng, với mục tiêu đào tạo trình độ cao và chất lượng cao.

Hiện tại, trường có gần 10.000 học sinh, sinh viên, học viên; 40 chương trình đào tạo bậc đại học, trong đó có nhiều chương trình nhiệm vụ chiến lược (cử nhân khoa học tài năng, chất lượng cao, chương trình tiên tiến, đạt trình độ quốc tế).

Nhà trường quyết tâm, nỗ lực thực hiện sứ mệnh trở thành trường đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á./.