Độc đáo kiến trúc nhà cổ 5 gian đồng bằng Bắc Bộ 'trên mái nhà'

Nhà 5 gian truyền thống là một trong những kiến trúc độc đáo chứa đựng cả lịch sử, văn hóa dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đặc biệt hơn, bạn đã bao giờ thấy quần thể kiến trúc này dựng trên 'mái nhà'?
Xuân Mai (Vietnam+)