[Mega Story] Chuyện của Tĩnh: Người hùng... bãi rác Anh hùng nhỏ

Chuyện của Tĩnh: Người hùng... bãi rác

Em muốn có thời gian chơi, học, lên lớp 6 như các bạn, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy đã làm em phải đưa ra những lựa chọn, và suốt chuỗi lựa chọn ấy đã làm nên một người hùng nhỏ bé, thầm lặng.