Ha Noi: Phe duyet vung bao ve khu vuc lay nuoc sinh hoat tai Soc Son hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 26/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thành phố đang quan tâm đến việc cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân vùng ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn.

Thành phố vừa phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất từ Trạm cấp nước Bắc Sơn của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn với quy mô khai thác 3 giếng khoan; tổng lượng nước khai thác 500 m3/ngày đêm.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất từ Trạm cấp nước Nam Sơn của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn với quy mô khai thác 2 giếng khoan; tổng lượng nước khai thác 300 m3/ngày đêm.

Thành phố phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất từ Trạm cấp nước Hồng Kỳ của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn với quy mô khai thác 2 giếng khoan; tổng lượng nước khai thác 200 m3/ngày đêm.

[Hà Nội quyết liệt giải quyết ô nhiễm môi trường ở bãi rác Nam Sơn]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn, Ủy ban Nhân dân xã Nam Sơn, Ủy ban Nhân dân xã Hồng Kỳ và các cơ quan liên quan xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa. 

Công ty phối hợp với ngành chức năng bảo vệ nguồn nước do công ty trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình.

Trong trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác, công ty phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi gần nhất để xử lý.

Thành phố nghiêm cấm hành vi xả nước thải, đưa các chất thải vào vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào nguồn nước.

Trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, phải tuân thủ các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ nguồn nước dưới đất và tuân thủ các yêu cầu khác về bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, Ủy ban Nhân dân các xã Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ có trách nhiệm phối hợp với Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội và các cơ quan liên quan xác định ranh giới, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa sau khi được phê duyệt, công bố; thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo trên Trang thông tin điện tử, niêm yết bảng tin của thôn, xóm, khu dân cư, cụm dân cư trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh đối với các giếng khoan khai thác nước dưới đất của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. 

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt phải tuân thủ các quy định về bảo vệ nguồn nước dưới đất và tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)