Học sinh tiểu học Hà Nội hào hứng với giờ học giáo dục STEM

Giáo dục STEM ở bậc tiểu học hiện đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thí điểm ở 7 tỉnh, thành phố và sẽ mở rộng ra phạm vi toàn quốc bắt đầu từ năm học 2023-2024.
Phạm Mai (Vietnam+)