Học và làm theo gương Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ then chốt của công tác tư tưởng của Đảng, được thực hiện chặt chẽ, liên tục, có chất lượng, hiệu quả trong những năm qua.
(TTXVN/Vietnam+)